Termin Działanie
13 maja do 21 czerwca 2019 wprowadzenie danych do systemu oraz dostarczenie wniosku do pierwszej wybranej szkoły
21 czerwca do 25 czerwca 2019 wprowadzenie punktów z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz ocen ze świadectwa wraz z punktami za inne osiągnięcia, a następnie złożenie w pierwszej wybranej szkole kopi świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu
11 lipca 2019 do godz. 12.00 wywieszone będą listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO Nr I.
11 lipca do 15 lipca 2019 należy dostarczyć oryginały dokumentów, aby potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły
16 lipca 2019 wywieszone będą listy uczniów przyjętych do naszej szkoły
17 lipca do 31 sierpnia Rekrutacja dodatkowa w przypadku posiadania wolnych miejscPrzejdź do serwisu kandydata