Pracownia matematyczna

Pracownia matematyczna to duża sala zapewniająca warunki nie tylko do realizowania zajęć dydaktycznych, ale także stwarza możliwość prowadzenia w niej warsztatów matematycznych lub zajęć otwartych, prowadzonych przez zaproszonych gości. Jest wyposażona w tablicę multimedialną i inne pomoce zapewniające w pełni warunki do realizacji treści programowych.

Zobacz wirtualną wycieczkę

Przejdź do serwisu kandydata