Pracownia komputerowa

wyposażona w 18 komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem dostosowanym do wymogów podstawy programowej. Zapewniamy też możliwość wykorzystania sprzętu komputerowego w bibliotece szkolnej oraz w naszym drugim budynku szkolnym, przy ul. Powstańców Śląskich 19. Klasa patronacka (pod patronatem firmy Capgemini) realizuje dodatkowy przedmiot "informatyka użytkowa". W nowym roku szkolnym zajęcia z grafiki komputerowej i mediów społecznościowych odbywać się będą w nowoczesnej pracowni informatycznej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Zobacz wirtualną wycieczkę

Przejdź do serwisu kandydata