Pracownia chemiczna

W naszej szkole spełnia standardy nowoczesnej pracowni badawczej. Znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie zapewniają możliwość przeprowadzenia wszystkich doświadczeń przewidzianych w podstawie programowej.

Zobacz wirtualną wycieczkę

Przejdź do serwisu kandydata