Klasa I F - lingwistyczno-biznesowa
pod patronatem firmy Capgemini

Patronat: Firma Capgemini

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: Języki obce w klasie: Przedmioty uzupełniające: Przedmioty punktowane w rekrutacji:
do wyboru:
biologia
chemia
historia
fizyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
j.angielski (rozszerzony)

do wyboru:
niemiecki (rozszerzony)
hiszpański (rozszerzony)
przedmiot uzupełniający do wyboru:
podstawy biznesu
obsługa pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office

fakultet (nieobowiązkowy, do wyboru):
j.polski
matematyka
j.polski
matematyka

j.angielski/inny język obcy

historia/wos/geografia/informatykaW tej klasie:

  • biegle opanujesz znajomość dwóch języków obcych,
  • organizowane są zagraniczne obozy językowe,
  • wymiany międzynarodowe,
  • projekty unijne Erasmus,
  • można wziąć udział w letnich praktykach w Wiedniu oraz w firmie Capgemini,
  • będzie okazja do udziału w licznych konkursach językowych.
Klasa lingwistyczno-biznesowa pod patronatem firmy Capgemini

Klasa lingwistyczno-biznesowa pod patronatem firmy Capgemini czeka na uczniów, którzy łatwo nawiązują kontakt z innymi, łączą swoja przyszłość z nauką języków obcych, interesują się pracą przy komputerze, chcieliby po ukończeniu liceum móc podjąć swoją pierwszą pracę w firmie Capgemini. Ta klasa przygotuje również do studiów wyższych na wielu kierunkach, takich jak: np. filologia angielska, niemiecka, hiszpańska, filologie orientalne, administracja, europeistyka, filozofia, historia, politologia, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz studia biznesowe.

Przejdź do serwisu kandydata